Archive for the 'Naložbene ideje' Category

Jan 12 2009

Nakup delnic bank

Zakaj ravno bančne delnice?

Banke so v zadnjem letu beležile milijarde dolarjev odpisov. Cene njihovih delnic so strmoglavile v nižine. V letnih poročilih lahko beremo skorajda le o izgubah. Vendar zakaj kupiti bančne delnic?

Odgovor je zelo enostaven. V teoriji in v praksi velja že stoletja dejstvo, da so banke najpomembnejši dejavnik gospodarstva. Banke dajejo kredite, s katerimi omogočajo gospodarskemu sektorju investiranje in s tem, večanje vrednosti podjetij. S krediti banke omogočajo preskrbo različnih gospodarskih sektorjev, kar je bistvo razvoja družbe. Večja podjetja, so tako odvisna od tekoče likvidnosti, da kreditirajo kratkoročne obveznosti. Povedano drugače, ko podjetja trenutno nimajo dovolj denarja, se za kratek rok zadolžijo pri banki. Kasneje seveda poravnajo obveznost, vendar banka ustvari dohodek preko obrestne mere. Obrestne mere so glavni temelj zaslužka poslovnih bank.

Vprašanje je sedaj le še časa, kdaj se bo pot obrnila navzgor. Lahko traja več let ali le še kakšen mesec dni. Mislim, da si je potrebno sedaj oblikovati naložbeno strategijo. Predlagam, da vaše osebne finance razdelite na različne zneske in jih začnete postopoma investirati.

No responses yet

Blog - NajBlog.si