Jul 11 2009

Svetovne ekonomije v iskanju novih poti

Published by at 11:20 am under Certifikati,Finance,Forex

V zadnjih mesecih so si svetovni finančni trgi precej opomogli, ter se vrnili na ravni izpred začetka letošnjega leta. Vendar so slabe novice pustile ogromen pečat na cenah delnic in na celotnem gospodarstvu ZDA. Ameriške banke so si zaradi nemotenega poslovnega delovanja bile primorane zagotoviti svež vir kapitala, v vrednosti 75 milijard dolarjev. Največje so to storile v obliki javne prodaje delnic, ter na ta način povrnile tudi vladna sredstva. Vendar se že porajajo vprašanja, ali je to sploh dovolj, ter ali je smotrno v obliki nove izdaje delnic povrniti dolg države?  Zastavljajo se tudi  vprašanja glede transparentnosti trga finančnih instrumentov in njegove učinkovitosti. Pravzaprav je zatajil prav nadzor nad tem trgom, kar je privedlo do sedanje finančne krize, ki se je že dodobra prenesla v realni sektor. Gospodarska situacija v Evropi se pravzaprav poslabšuje, čeprav je že kazala morebitne znake okrevanja. Predvsem je na udaru slabljenje Nemškega izvoza, na katerega še dodatno vpliva visoka vrednost domače valute. Na drugi strani je v zelo podobnem položaju tudi Japonska. Obe gospodarstvi sta ob stabilnem (likvidnem) bančnem sistemu, izvozno usmerjeni k prodaji končnih izdelkov državam v razvoju. Nastale posledice so ob morebitnem prestrukturiranju gospodarstva obvladljive, kar pa ne moremo trditi za Rusko gospodarstvo. Bruto družben proizvod (BDP) se je v zadnjem letu precej znižal in padanju ni videti konca tudi v letošnjem letu. V veliki meri je na zmanjševanje učinkovitosti gospodarstva  vplivala nižja cena nafte na svetovnem tržišču in nizke cene nekaterih surovin. Med drugim, pa lahko vzroke za nastalo situacijo, iščemo neposredno pri Ruskih oligarhih, ki so se v času gospodarske rasti veliko zadolževali. Vsekakor je v tem trenutku Rusija videti vse prej kot ekonomija, ki bi postala »gonilna sila« iz sedanje krize v prihodnosti.

No responses yet
Comments are closed at this time.

Trackback URI |

Blog - NajBlog.si