Sep 29 2008

Varčevanje – Izbira je vaša

Published by at 9:45 am under Finance,Investiranje,Skladi,Varčevanje and tagged: , ,

Trenutno so bili »hit« v Sloveniji t.i. vzajemni skladi, kateri so oglaševali predvsem diverzifikacijo (razpršenost) premoženja. Pri finančno neizobraženih ljudeh je to zelo pomembno, ker bi se radi v največji meri izognili tveganju. Res je, da imajo skladi sredstva razporejena v večih različnih delnicah in drugih finančnih naložbah, vendar so s tem pogojeni dobički, ki so odvisni od povprečja donosnosti teh naložb. Da ne omenjamo visokih upravljalskih, ter vstopnih in izstopnih provizij.

Bolj izobraženi ljudje, na finančnem področju investirajo del svojih prihodkov v določene panoge oz. delnice. Pri vačevanju oz. investiranju se nekateri izpostavijo večjemu tveganju in posledično večjim potencialnim donosom. Obstajajo pa tudi špekulanti, ki zelo radi tvegajo in izpostavijo večji del svojih naložb tveganim finančnim instrumentom (opcije, certifikati, terminske pogodbe…).

Pravzaprav poznamo kar nekaj finanžnih naložb, primernih le za varčevanje ali pa tudi agresivnejše investiranje. Možnosti je veliko, le odločitev je na vaši strani. Katere boste izbrali je odvisno le od vaših ciljev varčevanja.

No responses yet
Comments are closed at this time.

Trackback URI |

Blog - NajBlog.si