Sep 27 2008

Nafta in padanje dolarja

Published by under Cena nafte,Finance,Forex

»V zadnjih dveh letih smo lahko na globalni ekonomski ravni zaznavali dva bistvena trenda, ki sta imela posledice tudi na drugih gospodarskih področjih. To je bilo nihanje cene nafte in padanje dolarja. Od nedavno je moč opaziti zelo tesno povezavo med padanjem dolarja in obratno sorazmernim višanjem cen nafte. Ekonomisti zagovarjajo tezo, da nižanje dolarja in višanje cene nafte povzroča na globalni ekonomski ravni negativne učinke – slabljenje ekonomije ZDA in posledično močnejša rast držav v razvoju«, poroča Brad W. Setser iz združenja za mednarodne odnose.

Višje cene nafte in posledičen vpliv na dolar, lahko strnemo v naslednje opazke:

  • ZDA so največja uvoznica nafte, ker je njihovo gospodarstvo v veliki meri odvisno od energije. Tako so ZDA bolj občutljive za škodo, ko cena nafte doseže visoko vrednost, v primerjavi z drugimi državami

  • ZDA imajo velik deficit, tako lahko »naftni šoki« posledično vplivajo na deficit ostalih držav naftnih uvoznic

  • ZDA prodajo relativno majhen delež dobrin, katere izvažajo naftnim izvoznikom in je njihov denar slabše vnovčljiv takoj, kot pa da bi izvozniki porabili denar v tujini

Posledice padanja dolarja in vpliv na ceno nafte:

  • Nižja menjalna vrednost dolarja jasno in avtomatično vpliva na višje cene nafte, četudi bi cene goriv ostale na primerljivih nivojih z drugimi valutami

  • Obrestne mere v ZDA so se zmanjšale zaradi večje gospodarske stabilizacije, zaradi tega je država postala bolj atraktivna za blagovne špekulante

  • Upadanje zaupanja v trgovanj z dolarjem, je privedlo do povečanega zanimanja pri drugih naložbah, vključno z zlatom, srebrom, nafto

No responses yet

Blog - NajBlog.si