Oct 04 2008

Forex trgovanje on-line (4.del)

Published by under Finance,Forex

Kako deluje Forex sistem ?

On-line forex trgovanje se dogaja v realnem času. Valutna razmerja se spreminjajo v sekundnih intervalih. Razmerja so natančna samo v tistem času, katerem so prikazana. V vsakem trenutku razmerja predstavljajo različne cene. Investitor izvrši forex transakcijo v trenutku.

Forex platforme za trgovanje

Internetna revolucija je povzročila velike spremembe na Forex trgu po vsem svetu.

Vse do 90. let so se naročila sprejemala preko telefona, povezana z bankami in borznimi hišami. Zato se je večina naročil izvršila v času uradnih delovnih ur. Z internetom pa se je omogočilo trgovanje 24 ur na dan.

Forex na internetu - prvi koraki

Najbolj sta pomembna prva dva koraka, ki omogočata vstop do trgovalne platforme in trgovanje z valutami (Kaj je globalni forex trg?):

 • Registracija uporabnika na spletni platformi
 • Nakazilo sredstev za pospešitev trgovanja

No responses yet

Sep 27 2008

Nafta in padanje dolarja

Published by under Cena nafte,Finance,Forex

»V zadnjih dveh letih smo lahko na globalni ekonomski ravni zaznavali dva bistvena trenda, ki sta imela posledice tudi na drugih gospodarskih področjih. To je bilo nihanje cene nafte in padanje dolarja. Od nedavno je moč opaziti zelo tesno povezavo med padanjem dolarja in obratno sorazmernim višanjem cen nafte. Ekonomisti zagovarjajo tezo, da nižanje dolarja in višanje cene nafte povzroča na globalni ekonomski ravni negativne učinke – slabljenje ekonomije ZDA in posledično močnejša rast držav v razvoju«, poroča Brad W. Setser iz združenja za mednarodne odnose.

Višje cene nafte in posledičen vpliv na dolar, lahko strnemo v naslednje opazke:

 • ZDA so največja uvoznica nafte, ker je njihovo gospodarstvo v veliki meri odvisno od energije. Tako so ZDA bolj občutljive za škodo, ko cena nafte doseže visoko vrednost, v primerjavi z drugimi državami

 • ZDA imajo velik deficit, tako lahko »naftni šoki« posledično vplivajo na deficit ostalih držav naftnih uvoznic

 • ZDA prodajo relativno majhen delež dobrin, katere izvažajo naftnim izvoznikom in je njihov denar slabše vnovčljiv takoj, kot pa da bi izvozniki porabili denar v tujini

Posledice padanja dolarja in vpliv na ceno nafte:

 • Nižja menjalna vrednost dolarja jasno in avtomatično vpliva na višje cene nafte, četudi bi cene goriv ostale na primerljivih nivojih z drugimi valutami

 • Obrestne mere v ZDA so se zmanjšale zaradi večje gospodarske stabilizacije, zaradi tega je država postala bolj atraktivna za blagovne špekulante

 • Upadanje zaupanja v trgovanj z dolarjem, je privedlo do povečanega zanimanja pri drugih naložbah, vključno z zlatom, srebrom, nafto

No responses yet

Sep 24 2008

Kaj je globalni Forex trg? (3.del)

Published by under Finance,Forex

Na Forex trgu se trguje neprestano. Neoodvisno od držav po svetu, se trgovanje odvija noč in dan. Vrednosti tujih valut se neprestano spreminjajo glede na lokalna povpraševanja oz. globalno ponudbo. Posameznikove osebne finance oz. finančni portfelj na Forex trgu, je odvisen od valutnih sprememb.

Zakaj je Forex zanimiv za manjše vlagatelje?

 • Trgovanje poteka 24 ur na dan, z neprestanim dostopom do globalnega Forex tržišča
 • Zelo likviden trg in zelo enostaven pristop do večine valut
 • Volatilnost trga ponuja različne možnosti zaslužka ( razlike v nihanju vrednosti valut)
 • Instrumenti za uravnavanje tveganja
 • Možnost zaslužka ob naraščanju ali padanju vrednosti valute
 • Trgovanje z vzvodom omogoča nižje finančne vložke

Najpogosteje se na Forex tržišču trguje z valutnim parom euro / dolar. (Forex – kako trgovati? ). V svetu je v zadnjem času k močnejšemu povpraševanju po evru, prispevalo vedno več držav z domačo valuto evro.

Vplivi na razmerja med evrom in dolarjem:

 • Obrestne mere Evropske centralne banke (ECB) in Federalnih rezerv (FED)
 • Relativne cene drugih surovin na tržišču
 • Cena nafte
 • Davčna politika Evrope in ZDA

No responses yet

Next »

Blog - NajBlog.si